User Tools

Site Tools


31-22874-haydeephelps-la-gi

Haydeephelps
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22874
Tên thay thế 1999 RO197
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0914540
Viễn điểm quỹ đạo 2.4575116
Độ lệch tâm 0.0804705
Chu kỳ quỹ đạo 1252.9172961
Độ bất thường trung bình 111.26722
Độ nghiêng quỹ đạo 5.99976
Kinh độ của điểm nút lên 295.95062
Acgumen của cận điểm 150.40958
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22874 Haydeephelps (1999 RO197) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22874 Haydeephelps
31-22874-haydeephelps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)