User Tools

Site Tools


31-22873-heatherholt-la-gi

Heatherholt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22873
Tên thay thế 1999 RR194
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9377393
Viễn điểm quỹ đạo 2.8815199
Độ lệch tâm 0.1958352
Chu kỳ quỹ đạo 1366.2301308
Độ bất thường trung bình 131.05392
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45009
Kinh độ của điểm nút lên 274.85146
Acgumen của cận điểm 58.52035
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22873 Heatherholt (1999 RR194) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22873 Heatherholt
31-22873-heatherholt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)