User Tools

Site Tools


31-22872-williamweber-la-gi

Williamweber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22872
Tên thay thế 1999 RM194
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8425366
Viễn điểm quỹ đạo 2.6499418
Độ lệch tâm 0.1797238
Chu kỳ quỹ đạo 1229.6525801
Độ bất thường trung bình 221.04911
Độ nghiêng quỹ đạo 5.65661
Kinh độ của điểm nút lên 328.23535
Acgumen của cận điểm 6.46491
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22872 Williamweber (1999 RM194) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22872 Williamweber
31-22872-williamweber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)