User Tools

Site Tools


31-22871-ellenoei-la-gi

Ellenoei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22871
Tên thay thế 1999 RX193
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8563991
Viễn điểm quỹ đạo 2.7479361
Độ lệch tâm 0.1936299
Chu kỳ quỹ đạo 1275.8624405
Độ bất thường trung bình 187.98740
Độ nghiêng quỹ đạo 6.98828
Kinh độ của điểm nút lên 323.59351
Acgumen của cận điểm 8.26747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22871 Ellenoei (1999 RX193) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22871 Ellenoei
31-22871-ellenoei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)