User Tools

Site Tools


31-22869-brianmcfar-la-gi

Brianmcfar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22869
Tên thay thế 1999 RP190
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1307516
Viễn điểm quỹ đạo 3.1403546
Độ lệch tâm 0.1915353
Chu kỳ quỹ đạo 1562.8096452
Độ bất thường trung bình 321.99139
Độ nghiêng quỹ đạo 4.45819
Kinh độ của điểm nút lên 26.20124
Acgumen của cận điểm 26.67152
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22869 Brianmcfar (1999 RP190) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22869 Brianmcfar
31-22869-brianmcfar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)