User Tools

Site Tools


31-22868-karst-la-gi

Karst
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22868
Tên thay thế 1999 RX187
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4348186
Viễn điểm quỹ đạo 3.1608408
Độ lệch tâm 0.1297474
Chu kỳ quỹ đạo 1709.3474096
Độ bất thường trung bình 164.85096
Độ nghiêng quỹ đạo 1.08131
Kinh độ của điểm nút lên 286.27058
Acgumen của cận điểm 217.55280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22868 Karst (1999 RX187) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22868 Karst
31-22868-karst-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)