User Tools

Site Tools


31-22865-amymoffett-la-gi

Amymoffett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22865
Tên thay thế 1999 RQ173
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5648070
Viễn điểm quỹ đạo 3.3795150
Độ lệch tâm 0.1370565
Chu kỳ quỹ đạo 1871.5736555
Độ bất thường trung bình 318.28398
Độ nghiêng quỹ đạo 5.16773
Kinh độ của điểm nút lên 73.79921
Acgumen của cận điểm 189.48500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22865 Amymoffett (1999 RQ173) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22865 Amymoffett
31-22865-amymoffett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)