User Tools

Site Tools


31-22863-namarkarian-la-gi

Namarkarian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22863
Tên thay thế 1999 RJ152
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4428465
Viễn điểm quỹ đạo 2.7150145
Độ lệch tâm 0.0527676
Chu kỳ quỹ đạo 1512.7177331
Độ bất thường trung bình 192.94991
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77588
Kinh độ của điểm nút lên 186.77052
Acgumen của cận điểm 354.11203
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22863 Namarkarian (1999 RJ152) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22863 Namarkarian
31-22863-namarkarian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)