User Tools

Site Tools


31-22862-janinedavis-la-gi

Janinedavis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22862
Tên thay thế 1999 RG152
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0596027
Viễn điểm quỹ đạo 2.4882717
Độ lệch tâm 0.0942570
Chu kỳ quỹ đạo 1252.4665764
Độ bất thường trung bình 197.36062
Độ nghiêng quỹ đạo 1.13503
Kinh độ của điểm nút lên 301.07314
Acgumen của cận điểm 33.65476
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.2

22862 Janinedavis (1999 RG152) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22862 Janinedavis
31-22862-janinedavis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)