User Tools

Site Tools


31-22860-francylemp-la-gi

Francylemp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22860
Tên thay thế 1999 RA149
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9327465
Viễn điểm quỹ đạo 2.8721307
Độ lệch tâm 0.1955064
Chu kỳ quỹ đạo 1360.1189107
Độ bất thường trung bình 111.99549
Độ nghiêng quỹ đạo 0.48632
Kinh độ của điểm nút lên 266.27120
Acgumen của cận điểm 85.37359
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22860 Francylemp (1999 RA149) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22860 Francylemp
31-22860-francylemp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)