User Tools

Site Tools


31-22858-suesong-la-gi

Suesong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22858
Tên thay thế 1999 RV143
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2247546
Viễn điểm quỹ đạo 2.4544522
Độ lệch tâm 0.0490890
Chu kỳ quỹ đạo 1307.1089991
Độ bất thường trung bình 353.17200
Độ nghiêng quỹ đạo 5.74627
Kinh độ của điểm nút lên 195.26803
Acgumen của cận điểm 319.42837
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

22858 Suesong (1999 RV143) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22858 Suesong
31-22858-suesong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)