User Tools

Site Tools


31-22857-hyde-la-gi

Hyde
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22857
Tên thay thế 1999 RJ143
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9719235
Viễn điểm quỹ đạo 2.5326095
Độ lệch tâm 0.1244715
Chu kỳ quỹ đạo 1234.6051596
Độ bất thường trung bình 84.39925
Độ nghiêng quỹ đạo 6.08011
Kinh độ của điểm nút lên 174.23004
Acgumen của cận điểm 316.28066
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22857 Hyde (1999 RJ143) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22857 Hyde
31-22857-hyde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)