User Tools

Site Tools


31-22856-stevenzeiher-la-gi

Stevenzeiher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22856
Tên thay thế 1999 RX142
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3951805
Viễn điểm quỹ đạo 2.6999683
Độ lệch tâm 0.0598192
Chu kỳ quỹ đạo 1485.2129721
Độ bất thường trung bình 342.46381
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00032
Kinh độ của điểm nút lên 2.17226
Acgumen của cận điểm 68.41061
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

22856 Stevenzeiher (1999 RX142) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22856 Stevenzeiher
31-22856-stevenzeiher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)