User Tools

Site Tools


31-22855-donnajones-la-gi

Donnajones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22855
Tên thay thế 1999 RG139
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2860070
Viễn điểm quỹ đạo 2.8528294
Độ lệch tâm 0.1103017
Chu kỳ quỹ đạo 1504.3559881
Độ bất thường trung bình 324.43339
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12934
Kinh độ của điểm nút lên 206.83747
Acgumen của cận điểm 214.87569
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22855 Donnajones (1999 RG139) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22855 Donnajones
31-22855-donnajones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)