User Tools

Site Tools


31-22852-kinney-la-gi

Kinney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22852
Tên thay thế 1999 RN129
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9324538
Viễn điểm quỹ đạo 2.7129230
Độ lệch tâm 0.1680099
Chu kỳ quỹ đạo 1292.9592907
Độ bất thường trung bình 119.31889
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51712
Kinh độ của điểm nút lên 145.42141
Acgumen của cận điểm 247.56150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22852 Kinney (1999 RN129) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22852 Kinney
31-22852-kinney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)