User Tools

Site Tools


31-22848-chrisharriot-la-gi

Chrisharriot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22848
Tên thay thế 1999 RJ125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0309947
Viễn điểm quỹ đạo 2.7523983
Độ lệch tâm 0.1508142
Chu kỳ quỹ đạo 1351.0067533
Độ bất thường trung bình 42.81151
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86201
Kinh độ của điểm nút lên 281.35778
Acgumen của cận điểm 159.80149
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22848 Chrisharriot (1999 RJ125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22848 Chrisharriot
31-22848-chrisharriot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)