User Tools

Site Tools


31-22847-utley-la-gi

Utley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22847
Tên thay thế 1999 RO121
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2272053
Viễn điểm quỹ đạo 2.8050415
Độ lệch tâm 0.1148267
Chu kỳ quỹ đạo 1457.7945989
Độ bất thường trung bình 358.39510
Độ nghiêng quỹ đạo 2.32715
Kinh độ của điểm nút lên 34.31152
Acgumen của cận điểm 24.93079
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22847 Utley (1999 RO121) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22847 Utley
31-22847-utley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)