User Tools

Site Tools


31-22846-fredwhitaker-la-gi

Fredwhitaker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22846
Tên thay thế 1999 RN120
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0773702
Viễn điểm quỹ đạo 2.7023194
Độ lệch tâm 0.1307510
Chu kỳ quỹ đạo 1349.4381277
Độ bất thường trung bình 98.73827
Độ nghiêng quỹ đạo 8.11624
Kinh độ của điểm nút lên 173.65121
Acgumen của cận điểm 194.53294
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22846 Fredwhitaker (1999 RN120) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22846 Fredwhitaker
  • Minor Planets 20001-25000, using Find
31-22846-fredwhitaker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)