User Tools

Site Tools


31-22842-alenashort-la-gi

Alenashort
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22842
Tên thay thế 1999 RC107
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3684619
Viễn điểm quỹ đạo 2.6951229
Độ lệch tâm 0.0645118
Chu kỳ quỹ đạo 1471.4332275
Độ bất thường trung bình 353.81496
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77275
Kinh độ của điểm nút lên 105.84026
Acgumen của cận điểm 318.51485
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22842 Alenashort (1999 RC107) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22842 Alenashort
31-22842-alenashort-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)