User Tools

Site Tools


31-22840-villarreal-la-gi

Villarreal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22840
Tên thay thế 1999 RB98
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 23 tháng 7 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.7757473
Viễn điểm quỹ đạo 2.8026833
Bán trục lớn 2.7892153
Độ lệch tâm 0.0048286
Chu kỳ quỹ đạo 1701.4589822
Độ bất thường trung bình 24.08525
Độ nghiêng quỹ đạo 5.96142
Kinh độ của điểm nút lên 4.18283
Acgumen của cận điểm 94.74992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22840 Villarreal là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1701.4589822 ngày (4.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999, bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
31-22840-villarreal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)