User Tools

Site Tools


31-22839-richlawrence-la-gi

Richlawrence
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22839
Tên thay thế 1999 RW92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2194335
Viễn điểm quỹ đạo 2.4033905
Độ lệch tâm 0.0397932
Chu kỳ quỹ đạo 1283.5549795
Độ bất thường trung bình 124.85633
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29182
Kinh độ của điểm nút lên 33.50135
Acgumen của cận điểm 11.76959
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22839 Richlawrence (1999 RW92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22839 Richlawrence
31-22839-richlawrence-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)