User Tools

Site Tools


31-22837-richardcruz-la-gi

Richardcruz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22837
Tên thay thế 1999 RR90
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9239489
Viễn điểm quỹ đạo 2.6623407
Độ lệch tâm 0.1609998
Chu kỳ quỹ đạo 1268.3691116
Độ bất thường trung bình 192.01250
Độ nghiêng quỹ đạo 8.41012
Kinh độ của điểm nút lên 19.94017
Acgumen của cận điểm 317.62199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22837 Richardcruz (1999 RR90) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22837 Richardcruz
31-22837-richardcruz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)