User Tools

Site Tools


31-22836-leeannragasa-la-gi

Leeannragasa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22836
Tên thay thế 1999 RH89
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3729571
Viễn điểm quỹ đạo 2.6551415
Độ lệch tâm 0.0561215
Chu kỳ quỹ đạo 1455.9923874
Độ bất thường trung bình 279.64639
Độ nghiêng quỹ đạo 1.07355
Kinh độ của điểm nút lên 20.20553
Acgumen của cận điểm 125.10103
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22836 Leeannragasa (1999 RH89) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22836 Leeannragasa
31-22836-leeannragasa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)