User Tools

Site Tools


31-22835-rickgardner-la-gi

Rickgardner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22835
Tên thay thế 1999 RT88
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1021596
Viễn điểm quỹ đạo 3.0665606
Độ lệch tâm 0.1865841
Chu kỳ quỹ đạo 1517.4974410
Độ bất thường trung bình 19.80209
Độ nghiêng quỹ đạo 7.27960
Kinh độ của điểm nút lên 192.47898
Acgumen của cận điểm 181.95064
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22835 Rickgardner (1999 RT88) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22835 Rickgardner
31-22835-rickgardner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)