User Tools

Site Tools


31-22833-scottyu-la-gi

Scottyu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22833
Tên thay thế 1999 RR75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0816089
Viễn điểm quỹ đạo 2.3693439
Độ lệch tâm 0.0646457
Chu kỳ quỹ đạo 1212.6428527
Độ bất thường trung bình 120.46818
Độ nghiêng quỹ đạo 4.65627
Kinh độ của điểm nút lên 248.53433
Acgumen của cận điểm 208.52703
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22833 Scottyu (1999 RR75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22833 Scottyu
31-22833-scottyu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)