User Tools

Site Tools


31-22831-trevanvoorth-la-gi

Trevanvoorth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22831
Tên thay thế 1999 RF53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7547994
Viễn điểm quỹ đạo 3.1641192
Độ lệch tâm 0.0691545
Chu kỳ quỹ đạo 1859.5890432
Độ bất thường trung bình 174.28474
Độ nghiêng quỹ đạo 9.43466
Kinh độ của điểm nút lên 172.72322
Acgumen của cận điểm 244.07180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22831 Trevanvoorth (1999 RF53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22831 Trevanvoorth
31-22831-trevanvoorth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)