User Tools

Site Tools


31-22830-tinker-la-gi

Tinker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22830
Tên thay thế 1999 RW52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4635572
Viễn điểm quỹ đạo 3.6808786
Độ lệch tâm 0.1981177
Chu kỳ quỹ đạo 1966.8735872
Độ bất thường trung bình 233.10497
Độ nghiêng quỹ đạo 1.65904
Kinh độ của điểm nút lên 46.28982
Acgumen của cận điểm 261.59962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22830 Tinker (1999 RW52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22830 Tinker
31-22830-tinker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)