User Tools

Site Tools


31-22829-paigerin-la-gi

Paigerin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22829
Tên thay thế 1999 RH52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9432315
Viễn điểm quỹ đạo 2.8539133
Độ lệch tâm 0.1898383
Chu kỳ quỹ đạo 1356.8370169
Độ bất thường trung bình 94.32133
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36815
Kinh độ của điểm nút lên 79.14486
Acgumen của cận điểm 291.29663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22829 Paigerin (1999 RH52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22829 Paigerin
31-22829-paigerin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)