User Tools

Site Tools


31-22828-jaynethomp-la-gi

Jaynethomp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22828
Tên thay thế 1999 RF50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2008862
Viễn điểm quỹ đạo 3.0862214
Độ lệch tâm 0.1674517
Chu kỳ quỹ đạo 1569.9313491
Độ bất thường trung bình 40.08615
Độ nghiêng quỹ đạo 6.16140
Kinh độ của điểm nút lên 173.08794
Acgumen của cận điểm 108.71214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

22828 Jaynethomp (1999 RF50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22828 Jaynethomp
31-22828-jaynethomp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)