User Tools

Site Tools


31-22824-von-neumann-la-gi

22824 von Neumann là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1301.7531867 ngày (3.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1999, và is đặt tên theo Hungarian và U.S. nhà toán học John Ludwig von Neumann.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
31-22824-von-neumann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)