User Tools

Site Tools


31-22819-davidtao-la-gi

Davidtao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22819
Tên thay thế 1999 RY26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1948349
Viễn điểm quỹ đạo 2.4266961
Độ lệch tâm 0.0501698
Chu kỳ quỹ đạo 1283.0165144
Độ bất thường trung bình 138.38809
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43906
Kinh độ của điểm nút lên 43.21717
Acgumen của cận điểm 350.92883
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

22819 Davidtao (1999 RY26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22819 Davidtao
31-22819-davidtao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)