User Tools

Site Tools


31-22817-shankar-la-gi

Shankar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22817
Tên thay thế 1999 RC23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3031756
Viễn điểm quỹ đạo 2.8765196
Độ lệch tâm 0.1106907
Chu kỳ quỹ đạo 1522.3332633
Độ bất thường trung bình 35.92185
Độ nghiêng quỹ đạo 5.57872
Kinh độ của điểm nút lên 168.42658
Acgumen của cận điểm 180.16974
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22817 Shankar (1999 RC23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22817 Shankar
31-22817-shankar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)