User Tools

Site Tools


31-22815-sewell-la-gi

Sewell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22815
Tên thay thế 1999 RN18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9739210
Viễn điểm quỹ đạo 2.7066532
Độ lệch tâm 0.1565475
Chu kỳ quỹ đạo 1307.6819887
Độ bất thường trung bình 152.81942
Độ nghiêng quỹ đạo 6.21517
Kinh độ của điểm nút lên 194.66604
Acgumen của cận điểm 154.76406
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22815 Sewell (1999 RN18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22815 Sewell
31-22815-sewell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)