User Tools

Site Tools


31-22812-ricker-la-gi

Ricker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22812
Tên thay thế 1999 RY15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0273639
Viễn điểm quỹ đạo 2.8143201
Độ lệch tâm 0.1625377
Chu kỳ quỹ đạo 1375.7771804
Độ bất thường trung bình 42.89384
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03946
Kinh độ của điểm nút lên 223.19973
Acgumen của cận điểm 207.18444
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22812 Ricker (1999 RY15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22812 Ricker
31-22812-ricker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)