User Tools

Site Tools


31-22810-rawat-la-gi

Rawat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22810
Tên thay thế 1999 RQ14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0311778
Viễn điểm quỹ đạo 2.5901558
Độ lệch tâm 0.1209560
Chu kỳ quỹ đạo 1282.9342588
Độ bất thường trung bình 151.53357
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73064
Kinh độ của điểm nút lên 327.13837
Acgumen của cận điểm 39.58392
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22810 Rawat (1999 RQ14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22810 Rawat
31-22810-rawat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)