User Tools

Site Tools


31-22809-kensiequade-la-gi

Kensiequade
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22809
Tên thay thế 1999 RL13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8887208
Viễn điểm quỹ đạo 2.7983210
Độ lệch tâm 0.1940670
Chu kỳ quỹ đạo 1310.3933448
Độ bất thường trung bình 69.01151
Độ nghiêng quỹ đạo 2.15829
Kinh độ của điểm nút lên 345.31300
Acgumen của cận điểm 101.18400
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22809 Kensiequade (1999 RL13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22809 Kensiequade
31-22809-kensiequade-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)