User Tools

Site Tools


31-22794-lindsayleona-la-gi

Lindsayleona
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22794
Tên thay thế 1999 NH4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9019679
Viễn điểm quỹ đạo 2.5491315
Độ lệch tâm 0.1453941
Chu kỳ quỹ đạo 1212.7027378
Độ bất thường trung bình 157.62217
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97430
Kinh độ của điểm nút lên 197.36868
Acgumen của cận điểm 210.08698
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22794 Lindsayleona (1999 NH4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22794 Lindsayleona
31-22794-lindsayleona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)