User Tools

Site Tools


31-22791-twarog-la-gi

Twarog
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Bell
Nơi khám phá Farpoint Observatory
Ngày khám phá 14 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22791
Tên thay thế 1999 LL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7300365
Viễn điểm quỹ đạo 2.6012355
Độ lệch tâm 0.2011416
Chu kỳ quỹ đạo 1164.0633844
Độ bất thường trung bình 240.04558
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79125
Kinh độ của điểm nút lên 105.74977
Acgumen của cận điểm 240.23017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

22791 Twarog (1999 LL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 6 năm 1999 bởi G. Bell ở Farpoint Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22791 Twarog
31-22791-twarog-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)