User Tools

Site Tools


31-22786-willipete-la-gi

Willipete
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22786
Tên thay thế 1999 JY73
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9595686
Viễn điểm quỹ đạo 2.8926268
Độ lệch tâm 0.1922961
Chu kỳ quỹ đạo 1380.2598684
Độ bất thường trung bình 332.91922
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90854
Kinh độ của điểm nút lên 145.81504
Acgumen của cận điểm 254.56460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22786 Willipete (1999 JY73) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22786 Willipete
31-22786-willipete-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)