User Tools

Site Tools


31-22784-theresaoei-la-gi

Theresaoei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22784
Tên thay thế 1999 JM43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2125641
Viễn điểm quỹ đạo 2.7304285
Độ lệch tâm 0.1047674
Chu kỳ quỹ đạo 1419.1828582
Độ bất thường trung bình 195.57424
Độ nghiêng quỹ đạo 4.18728
Kinh độ của điểm nút lên 8.81344
Acgumen của cận điểm 129.35808
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22784 Theresaoei (1999 JM43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22784 Theresaoei
31-22784-theresaoei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)