User Tools

Site Tools


31-22782-kushalnaik-la-gi

Kushalnaik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22782
Tên thay thế 1999 GJ19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1094742
Viễn điểm quỹ đạo 2.3791808
Độ lệch tâm 0.0600863
Chu kỳ quỹ đạo 1228.0831086
Độ bất thường trung bình 303.73841
Độ nghiêng quỹ đạo 4.22847
Kinh độ của điểm nút lên 160.66179
Acgumen của cận điểm 345.89445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22782 Kushalnaik (1997 GJ19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 4 năm 1997 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22782 Kushalnaik
31-22782-kushalnaik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)