User Tools

Site Tools


31-22780-mcalpine-la-gi

McAlpine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22780
Tên thay thế 1999 FS37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0237190
Viễn điểm quỹ đạo 2.4631888
Độ lệch tâm 0.0979449
Chu kỳ quỹ đạo 1227.3661745
Độ bất thường trung bình 210.61207
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69427
Kinh độ của điểm nút lên 27.28085
Acgumen của cận điểm 198.60280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

22780 McAlpine (1999 FS37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22780 McAlpine
31-22780-mcalpine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)