User Tools

Site Tools


31-22777-mcaliley-la-gi

McAliley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22777
Tên thay thế 1999 CU29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1019519
Viễn điểm quỹ đạo 2.7051317
Độ lệch tâm 0.1254773
Chu kỳ quỹ đạo 1361.0558739
Độ bất thường trung bình 153.73159
Độ nghiêng quỹ đạo 2.02007
Kinh độ của điểm nút lên 326.00566
Acgumen của cận điểm 203.02851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22777 McAliley (1999 CU29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22777 McAliley
31-22777-mcaliley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)