User Tools

Site Tools


31-22776-matossian-la-gi

Matossian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22776
Tên thay thế 1999 CS24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0084300
Viễn điểm quỹ đạo 2.6258720
Độ lệch tâm 0.1332330
Chu kỳ quỹ đạo 1288.3383549
Độ bất thường trung bình 12.90951
Độ nghiêng quỹ đạo 7.03409
Kinh độ của điểm nút lên 27.54188
Acgumen của cận điểm 310.77281
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22776 Matossian (1999 CS24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22776 Matossian
31-22776-matossian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)