User Tools

Site Tools


31-22775-jasonelloyd-la-gi

Jasonelloyd
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22775
Tên thay thế 1999 CV20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1319143
Viễn điểm quỹ đạo 2.5994881
Độ lệch tâm 0.0988235
Chu kỳ quỹ đạo 1329.0405815
Độ bất thường trung bình 71.04807
Độ nghiêng quỹ đạo 5.37143
Kinh độ của điểm nút lên 340.71159
Acgumen của cận điểm 285.59389
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22775 Jasonelloyd (1999 CV20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22775 Jasonelloyd
31-22775-jasonelloyd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)