User Tools

Site Tools


31-22769-aurelianora-la-gi

Aurelianora
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22769
Tên thay thế 1999 BD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6692426
Viễn điểm quỹ đạo 3.5301554
Độ lệch tâm 0.1388704
Chu kỳ quỹ đạo 1993.3231427
Độ bất thường trung bình 136.76685
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05291
Kinh độ của điểm nút lên 6.69074
Acgumen của cận điểm 239.07107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

22769 Aurelianora (1999 BD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22769 Aurelianora
31-22769-aurelianora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)