User Tools

Site Tools


31-22758-lemp-la-gi

Lemp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22758
Tên thay thế 1998 WP18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0018813
Viễn điểm quỹ đạo 2.5970675
Độ lệch tâm 0.1294179
Chu kỳ quỹ đạo 1273.6241807
Độ bất thường trung bình 193.76224
Độ nghiêng quỹ đạo 1.80187
Kinh độ của điểm nút lên 335.64809
Acgumen của cận điểm 164.47031
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22758 Lemp (1998 WP18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22758 Lemp
31-22758-lemp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)