User Tools

Site Tools


31-22757-klimcak-la-gi

Klimcak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22757
Tên thay thế 1998 WF11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6886636
Viễn điểm quỹ đạo 3.1038432
Độ lệch tâm 0.0716753
Chu kỳ quỹ đạo 1800.3347723
Độ bất thường trung bình 349.22269
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18255
Kinh độ của điểm nút lên 124.71366
Acgumen của cận điểm 270.85091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22757 Klimcak (1998 WF11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22757 Klimcak
31-22757-klimcak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)