User Tools

Site Tools


31-22756-manpreetkaur-la-gi

Manpreetkaur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22756
Tên thay thế 1998 WA10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0243953
Viễn điểm quỹ đạo 2.7768087
Độ lệch tâm 0.1567135
Chu kỳ quỹ đạo 1358.5595706
Độ bất thường trung bình 236.79066
Độ nghiêng quỹ đạo 0.86103
Kinh độ của điểm nút lên 325.57190
Acgumen của cận điểm 40.52649
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.5

22756 Manpreetkaur (1998 WA10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22756 Manpreetkaur
31-22756-manpreetkaur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)