User Tools

Site Tools


31-22744-esterantonucci-la-gi

22744 Esterantonucci (tên chỉ định: 1998 TB34) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 14 tháng 10 năm 1998. Nó được đặt theo tên Ester Antonucci, an Italian solar physicist và director thuộc Observatory of Turin.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22744 Esterantonucci
31-22744-esterantonucci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)